Do pobrania

Plan roczny

...     

ROCZNY PLAN PRACY NA ROK 2018/2019

 

Muzyka jest wszędzie”

Przedszkole młodych patriotów”

 

 

 1. Doskonalenie nauczycieli.

1. Zapoznanie i omówienie na szkoleniowej radzie Pedagogicznej artykułów dotyczących kształtowania umiejętności słuchania i rozumienia muzyki, uwrażliwiania dzieci na piękno muzyki, rozwijania aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki, rozumienia przez nauczycieli kształtowania i rozwijania zainteresowań i zdolności muzycznych oraz rozbudzania talentów muzyczno – tanecznych.

 1. Przypomnienie na czym polegają: metoda aktywnego słuchania Batii Strauss, metoda improwizacji ruchowej Rudolfa Labana, metoda Carla Orffa, technika muzykoterapii Mobilna Rekreacja Muzyczna, gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów.

 2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku do własnego kraju.


 

I półrocze

 

 1. B. Kamińska:

Muzyka w przedszkolu” E. Hoffman – Lipska, Wychowanie w Przedszkolu

nr 1/2005

Muzyka w uroczystościach przedszkolnych” I. Wałaszewska, Wychowanie w Przedszkolu nr 2/2009

Muzyka blisko dziecka” B. Musielak, Wychowanie w Przedszkolu nr 3/2006

 

 1. G. Jakubowska:

Terapeutyczne walory muzyki” E. Woźniczka, Wychowanie w Przedszkolu

nr 1/2010

Terapeutyczna funkcja muzyki” J. A. Sienkiewicz – Wilowska, Wychowanie w Przedszkolu nr 3/2012

Elementy muzykoterapii” H. Sobińska, Wychowanie w Przedszkolu

nr 3/2007

Elementy muzykoterapii w przedszkolu” I. Grenda, Wychowanie w Przedszkolu nr 1/2017

 

 1. R. Trzebiatowska:

Muzyka a rozwój dziecka” J. A. Sienkiewicz – Wilowska, Wychowanie w Przedszkolu nr 2/2012

Wpływ muzyki na rozwój ogólny dzieci” E. Hoffman – Lipska, Wychowanie w Przedszkolu nr 6/2005

Rozwój muzyczny dziecka w okresie przedszkolnym” J. Rusaczyk, Wychowanie w Przedszkolu nr 1/2018

 

 1. M. Pluto Prądzyńska: omówienie i przypomnienie na czym polegają: metoda aktywnego słuchania Batii Strauss, metoda improwizacji ruchowej Rudolfa Labana, metoda Carla Orffa, technika muzykoterapii Mobilna Rekreacja Muzyczna, gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów

 

II półrocze

 

 1. H. Mazur:

Improwizacja w zajęciach muzyczno – ruchowych” K. Kiwior, Wychowanie w Przedszkolu nr 6/2010

Rola rytmiki w rozwoju dziecka” K. Kiwior, Wychowanie w Przedszkolu

nr 11/2012

 

 1. J. Bińkowska:

Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci (część I) Rozwój wrażliwości słuchowej” E. Hoffman – Lipska, Wychowanie w Przedszkolu nr 3/2006

Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci (część II) Rozwój umiejętności muzycznych” E. Hoffman - Lipska, Wychowanie w Przedszkolu nr 4/2006

 

 1. E. Jałowiec:

O słuchaniu i przeżywaniu muzyki” S. Szuman, Wychowanie w Przedszkolu nr 5/2010

O aktywności muzycznej” J. Cieślik – Klauza, Wychowanie w Przedszkolu

nr 3/2006

 

 1. Doskonalenie warsztatu pracy.

 

 1. Udział w doskonaleniu zawodowym – udział w kursach, szkoleniach, warsztatach.

 2. Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć.

 3. Wzbogacenie zasobów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje literatury pedagogicznej z zakresu muzyki oraz płyt z muzyką np. relaksacyjną, klasyczną.

 4. Przegląd, naprawa i zakup instrumentów muzycznych, strojów tanecznych.

 5. Tworzenie pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć muzycznych.

 6. Angażowanie rodziców do wzbogacania kącika muzycznego o instrumenty wykonane przez dzieci i rodziców w domu oraz różnorodnych przedmiotów wydających dźwięk (sztućce, gazety, klocki, drewienka itp.)

 7. Prowadzenie wspólnych zabaw muzyczno – ruchowych z rodzicami podczas spotkań i uroczystości organizowanych w poszczególnych grupach.

 

 

 1. Praca z wychowankiem.

 

 1. Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci poprzez organizowanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem instrumentów i muzyki (cały rok, wszystkie nauczycielki).

 2. Utworzenie w salach zajęć kącików muzycznych bogatych w instrumenty muzyczne, ulubione płyty muzyczne z piosenkami dziecięcymi, sprzęt do nagrania i odtwarzania muzyki, książki o znanych kompozytorach – swobodny dostęp dzieci do kącików (cały rok, wychowawcy).

 3. Grupowe i indywidualne śpiewanie piosenek, rytmizowanie krótkich tekstów i utworów literackich, zachęcanie dzieci do wyrażania ciałem i gestem, ruchem różnego rodzaju muzyki, zabawy muzyczne, zabawy w orkiestrę i dyrygenta z wykorzystaniem głosu lub instrumentu, zabawy ćwiczące poprawne wydobywanie głosu, wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych np. klaskania, tupania jako akompaniamentu podczas śpiewania i słuchania piosenek (cały rok, wszystkie nauczycielki).

 4. Wprowadzanie dzieci w świat muzyki i tańca z różnych regionów Polski (tańce ludowe) i świata (muzyka afrykańska, indiańska, cygańska, hinduska, itp.) (cały rok, wszystkie nauczycielki)

 5. Chwila z muzyką” - słuchanie ulubionych płyt przedszkolnych i tych przyniesionych przez dzieci (cały rok, wszystkie nauczycielki, rodzice)

 6. Wykonywanie niekonwencjonalnych instrumentów (np. grzechotki wykonane z puszek, butelek, pojemników, wypełnione różnymi materiałami (cały rok, wszystkie nauczycielki, rodzice).

 7. Obchody Światowego Dnia Muzyki (M. Prądzyńska, E. Jałowiec, 1 październik 2018)

 8. Koncerty umuzykalniające – zapraszanie do przedszkola grup muzycznych, osób uzdolnionych muzycznie i grających na różnych instrumentach (wg kalendarza imprez, dyrektor).

 9. Obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – zapoznanie z historią powstania hymnu, nauka i odśpiewanie hymnu Polski, zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych (9 listopad 2018 B. Kamińska, G. Jakubowska)

 10. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu naszych przedszkolaków, (tydzień poprzedzający święta Bożego Narodzenia, wychowawcy grup).

 11. Wiosenny Przegląd Tańca Ludowego (21.03.2019 Justyna Bińkowska).

 12. Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza być patriotą” (cały rok, wszystkie nauczycielki).

 13. Występy taneczne dzieci z użyciem przyborów podczas uroczystości przedszkolnych (wg kalendarza imprez, wychowawcy grup).

 14. Wykorzystywanie podczas zabaw muzycznych nowatorskich metod: aktywnego słuchania muzyki – metoda Batii Strauss, metody Carla Orffa, metody improwizacji ruchowej – metody Rudolfa Labana, gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów, muzyznej pedagogki zabawy KLANZY.

 15. Rodzice – dzieciom – występy wokalne rodziców z każej grupy podczas Biesiady Rodzinnej.

 

Dodatkowe artykuły w kąciku czytelniczym:

Zabawy. Zajęcia. Scenariusze.

Zabawy relaksacyjne z elementami muzykoterapii” M. Woźniak

Wszystko może być muzyką” A. Gwarek

Ruch i muzyka” E. Cieślak

W krainie dźwięków” J. Witen

Muzyka jest w nas” A. Boszko – Szczęśniak

Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss” M. Skiba

Muzyczna kraina” J. Raszka

Wpływ aktywności muzycznej na ekspresję plastyczną” R. Szymczak

Koncert w Krainie Nutek – muzyczna inspiracja karnawałowa” L. Kołodziejska

Zabawy muzyczno – ruchowe z elementami pedagogiki Carla Orffa” J. Fronczak

W świecie dźwięków i figur” M. Ratajczak

Dom pełen dźwięków – zabawy logopedyczne” M. Bocheńska

Na farmie – zajęcia rytmiczne” M. Tomaszewska

Muzykoterapia (Mobilna rekreacja Muzyczna) M. Woźniak

Namalować muzykę Chopina – zabawy z trzylatkami” J. Karolczak

Spotkanie z muzyka poważną” J. Pisarzowska

Zabawy muzyczne” J. Małecka

MuzykoterapiaW. Płocka

Kształcenie umiejętności muzycznych” J. A. Sienkiewicz – Wilowska

Kotki się bawią – zabawy rytmiczno – ruchowe z elementami Programu Mobilnej Rekreacji Muzycznej” J. Fronczak

Zabawy z muzyka klasyczną” M. Jaszczuk

Rozwijanie aktywności muzycznej i ruchowej” E. Zimnoch, A. Baszko

Maluję muzykę – muzykoterapia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” B. Bielska

Z muzyką przez cztery pory roku” A. Sawicka

 

Pozostałe

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje” W. Terechowicz

Aktywnie słuchamy muzyki poważnej” J. Kępka

Dziecięce zabawy z muzyką” J. Parol

Muzyka od początku” J. Gawryłkiewicz

Muzyka i dźwięk w rozwoju mowy” A. Walencik – Topiłko

Cały świat jest muzyką” J. Tekieli

Rola muzyki w rozwoju gotowości szkolnej” A. Skibicka, Z. Walczak

Mobilna Rekreacja Muzyczna” M. Kierył

Inteligencja muzyczna” M. Suświłło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 7/10/2016 14:19:30